טיולים מאורגנים

אוגוסט 2018 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

12 יום

אוגוסט 2018 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

14 יום

מועדי יציאה: 04.07.18, 18.07.18, 08.08.18 ועוד

12 יום

מועדי יציאה: 09.08.18

9 ימים

מועדי יציאה: 19.07.18, 10.08.18, 16.08.18

10 ימים

מועדי יציאה: 15.07.18, 12.08.18

12 יום

מועדי יציאה: 12.08.18