טיולים מאורגנים

פברואר 2019 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

טיול לטנזניה – ספארי המלטות

טיולי תרבות וטבע

מסע ספארי לשמורותיה הגדולות של טנזניה בעונת ההמלטות וחיפוש אחר עגלי הגנו בשמורת הסרנגטי ואזור הנדוטו

טיול ספארי לטנזניה, אל מיטב השמורות בטנזניה, אל מרחבי הסוואנות של מישורי הסרנגטי ואזור הנדוטו ואל לוע […]

9 ימים

פברואר 2019 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

17 יום

פברואר 2019 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

8 ימים

מועדי יציאה: 08.02.19, 15.03.19

11 יום

פברואר 2019 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

12 יום

פברואר 2019 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך