אירופה והמזרח התיכון

10 ימים

מועדי יציאה: 04.10.17, 01.04.18

ימים

מועדי יציאה: 27.10.17, 24.11.17, 22.12.17 ועוד