אירופה והמזרח התיכון

12 יום

מועדי יציאה: 02.07.17

8 ימים

מועדי יציאה: 14.08.17