טיולים בארץ ישראל

ימים

מועדי יציאה: 27.10.17, 24.11.17, 22.12.17 ועוד