איי פוקלנד

הטיול בהדרכת דנדן מובטח. מקומות אחרונים!
19 עד 21 יום

מועדי יציאה: 20.10.19, 07.01.20, 25.02.20