המלצות על טיול למצרים בעקבות ספינת השמש

לא נגענו, אתם אמרתם

 
המלצה על המדריך ד"ר חגית טורגה / מאת דוד ואירנה צינובוי
המדריכה (חגית) ברמה גבוהה ביותר.
המלצה על המדריך ד"ר חגית טורגה / מאת אורן שיפר
מדריכת הטיול חגית והמדריך המקומי היו מצויינים בהדרכה ובהקשבה.
המלצה על המדריך ד"ר חגית טורגה / מאת עדה דוד פריש

המסלול היה מתוכנן מצוין עם הרבה תוכן וענין ומקומות מגוונים ובקצב שמאפשר לבקר ולראות היטב עם הסבר נהדר של 2 המדריכים.