טיולים מאורגנים

יולי 2020 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

17 יום

מועדי יציאה: 10.07.20, 27.07.20

קבוצה בינלאומית – היציאה מובטחת
9 ימים

יולי 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

17 יום

מועדי יציאה: 02.07.20