טיולים מאורגנים

מאי 2020 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

12 יום

מאי 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

15 יום

מאי 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

12 יום

מאי 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

19 יום

מאי 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

12 יום

מועדי יציאה: 17.05.20

9 ימים

מועדי יציאה: 22.05.20