טיולים מאורגנים

ספטמבר 2021 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

10 ימים

מועדי יציאה: 01.08.21

7 ימים

אוגוסט 2021 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

14 יום

מועדי יציאה: 08.08.21

כולל ביקור בהר הגעש הפעיל ברייקנס
13 יום

מועדי יציאה: 11.08.21

9 ימים

מועדי יציאה: 14.08.21

14 יום

מועדי יציאה: 15.08.21