טיולים מאורגנים

פברואר 2020 |

הטיולים מוצגים לפי מועד יציאה

17 יום

פברואר 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך

14 יום

מועדי יציאה: 09.12.19, 04.02.20

11 יום

מועדי יציאה: 06.01.20, 05.02.20, 12.03.20 ועוד

9 ימים

מועדי יציאה: 08.02.20

7 ימים

פברואר 2020 (משוער), תאריכים יפורסמו בהמשך