16 יום

מועדי יציאה: 23.08.19, 07.09.19, 15.09.19

17 יום

מועדי יציאה: 10.07.20, 27.07.20