15 יום

מועדי יציאה: 21.06.20, 16.08.20

הטיול ביוני מלא. ההרשמה נפתחה לאוגוסט!
17 יום

מועדי יציאה: 10.07.20, 27.07.20

קבוצה בינלאומית – היציאה מובטחת