תנאים כללים להרשמה לטיול

רוצים לקבל עוד פרטים על הטיול?

הסבר על תנאי ביטול

על הלקוח לבחור את מחיר הטיול בהתאם למדיניות הביטול המתאימה לו. נא לסמן את החלופה הנבחרת בטופס ההרשמה.

חלופה א - החלופה הזולה יותר - מחיר טיול בהתאם למדיניות ביטול של נותני השירותים מחוץ לישראל :

במקרה של ביטול הטיול ביוזמת הנוסע, מכל סיבה שהיא, יחולו דמי ביטול מצטברים לפי הפירוט הבא:

 1. דמי רישום וטיפול בסך 75$ לאדם.
 2. אשרות כניסה (לאחר משלוח לצורך טיפול והנפקה): עלות מלאה.
 3. דמי ביטול על כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות ופנימיות: על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
 4. בנוסף, יחולו דמי הביטול הבאים:
  1. מ-44 עד 30 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 400 $ לאדם ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  2. מ-29 עד 15 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 50% מערך שירותי הקרקע ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  3. מ-14 עד 8 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 100% מערך שירותי הקרקע ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  4. מ-7 ימי עבודה טרם יציאת הטיול: 100% מערך שירותי הקרקע ודמי ביטול מלאים על כרטיסי הטיסה.
 5. יובהר כי מטייל שיבטל את השתתפותו ישלם בנוסף לדמי הביטול עבורו, גם את התוספת בגין תפוסת היחיד (סינגל), שתחול עקב ביטולו על בן הזוג שנותר בחדר, בכפוף לתנאי בית המלון.
 6. הגדרות: ימי עבודה: ימים א'- ה', לא כולל חגים; ערך שירותי קרקע: מחיר הטיול לנוסע בניכוי הטיסות.
 7. חישוב דמי הביטול ייעשה מרגע קבלת הודעה בכתב במשרדי אקו. ניתן לשלוח הודעת ביטול במייל או בפקס. החזר כספי יתבצע באותו מטבע ואופן תשלום: מזומן, ביטול עיסקה בכרטיס אשראי וכד'.

 חלופה ב- יקרה יותר - תוספת של 22% למחיר הטיול אשר מקנה זכות ביטול בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנותיו:

 1. ע"פ חלופה זו, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה עשר ימים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול ההרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
 2. ע"פ חלופה זו, לקוח שהינו אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים וימציא תעודת אזרח ותיק) או "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או "עולה חדש" –רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה חודשים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול הרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
 3. ע"פ חלופה זו, במקרה של ביטול ההרשמה לטיול, אקו תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום שהלקוח שילם על הטיול, בקיזוז דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטיול או 100 שקלים חדשים לאדם, לפי הנמוך מבניהם.
חלופה א - החלופה הזולה יותר - מחיר טיול בהתאם למדיניות ביטול של נותני השירותים מחוץ לישראל:

במקרה של ביטול הטיול ביוזמת הנוסע, מכל סיבה שהיא, יחולו דמי ביטול מצטברים לפי הפירוט הבא:

 • דמי רישום וטיפול בסך 75$ לאדם.
 • אשרות כניסה (לאחר משלוח לצורך טיפול והנפקה): עלות מלאה.
 • דמי ביטול :
  1. מ-44 עד 30 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 250$ לאדם ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  2. מ-29 עד 15 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 25% מערך שירותי הקרקע ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  3. מ-14 עד 8 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 50% מערך שירותי הקרקע ובנוסף דמי ביטול על כרטיסי הטיסה על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  4. מ-7 ימי עבודה טרם יציאת הטיול: 100% מערך שירותי הקרקע ודמי ביטול מלאים על כרטיסי הטיסה.

הגדרות:ימי עבודה: ימים א'- ה', לא כולל חגים; ערך שירותי קרקע: מחיר הטיול לנוסע בניכוי הטיסות.

חישוב דמי הביטול ייעשה מרגע קבלת הודעה בכתב במשרדי אקו. ניתן לשלוח הודעת ביטול במייל או בפקס. החזר כספי יתבצע באותו מטבע ואופן תשלום: מזומן, ביטול עיסקה בכרטיס אשראי וכד'.

חשוב! בטיולי קרנבלים, טיולי רכבות, טיולים בתקופות החגים ואירועים אחרים בהם אנו נדרשים לשלם או להתחייב לספקים מספר חודשים מראש, יחולו דמי ביטול חריגים, כמפורט בתנאים הכללים באתר אקו.חלופה ב- יקרה יותר - תוספת של 22% למחיר הטיול אשר מקנה זכות ביטול בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנותיו:
 • ע"פ חלופה זו, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה עשר ימים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול ההרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
 • ע"פ חלופה זו, לקוח שהינו אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים וימציא תעודת אזרח ותיק) או "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או "עולה חדש" –רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה חודשים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול הרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
 • ע"פ חלופה זו, במקרה של ביטול ההרשמה לטיול, אקו תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום שהלקוח שילם על הטיול, בקיזוז דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטיול או 100 שקלים חדשים לאדם, לפי הנמוך מבניהם.